Medicinski fakultet

Vrijeme i sala za ispit iz Hemije
Ispit iz Hemije ce se održati 29.08.2018.g. u 10:00  u amfiteatru medicine.