Medicinski fakultet

Termin Provjere Znanja iz Organske Hemije 2
Provjera Znanja iz Hemije 2 za studente farmacije održaće se 6. VI 2019. u amfiteatru 207 (Tehničiki fakulteti) u terminu

9,oo - 11,15h

Broj posjeta : 325