Medicinski fakultet, 06.05.2019

DEVETA laboratorijska vježba: Razlike između klasa; Determinacija biljaka; Glavočike (materijal)Za adekvatno praćenje laboratorijske vježbe, studenti su obavezni imati:

- štampani materijal (u prilogu),

- priručnik (ključ) za determinaciju biljaka (Radovan Domac: Flora Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb, 2002), i

- svjež materijal bijele rade i maslačka. 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 223