Medicinski fakultet, 19.02.2021

Praktična nastava: informacije o literaturiZa praćenje praktične nastave u prvoj polovini semestra (anatomski dio gradiva, prvih 6 termina) i pripremanje TESTA (u 7. radnoj nedjelji), studenti su obavezni imati OSNOVNI PRAKTIKUM IZ ANATOMIJE BILJAKA autora Danijele Stešević i Dragane Petrović (Izdavač: Univerzitet Crne Gore). 

Pored toga, dodatni materijali će biti objavljivani za svaku vježbu (u dokumentima: pr. materijal za prvu laboratorijsku vježbu). 

 

Broj posjeta : 96