Medicinski fakultet

Praktična nastava: Najava terena (Duklja)
U petak 07/05/2021 će se održati terenska nastava na lokalitetu Duklja sa početkom u 08:30h. 

Organizacija prevoza do odredišta je prepuštena studentima. 

Za teren je potrebno pripremiti: 

lopaticu i makaze (za sakupljanje materijala), 
- manje i veće kese (po potrebi), 
- hemijsku olovku i notes za bilješke tokom nastave, 
- prikladnu odjeću/obuću za boravak na terenu,
- potrebnu hranu i vodu
 
 
Broj posjeta : 80