Medicinski fakultet

Praktična nastava: Termini XI laboratorijske vježbe
U petak 28/05/21 održaće se laboratorijska vježba u sali A3 (zgrada Biotehničkog fakulteta) prema sljedećem rasporedu:

- u 8h za studente sa brojevima indeksa od 01/20 do 15/20,

- u 09:30h za studente sa brojevima indeksa od 16/20 do 32/20. 

Studenti NE MOGU mijenjati grupe. 

Za prisustvo vježbi studenti su u obavezi imati:

- Floru Hrvatske, ključ za determinaciju biljaka (autor Radovan Domac),

- sakupljen svježi materijal minimum 3 livadske biljke krupnih cvjetova (biljke moraju biti sakupljene sa korijenom, potpuno cijele, po mogućnosti sa već formiranim plodovima; u prilogu 1 se nalaze fotografije 7 biljaka kao predlozi),

- sakupljen svježi materijal maslačka i bijele rade (biljke moraju biti sakupljene sa korijenom, potpuno cijele, kod maslačka sa već formiranim plodovima; u prilogu 2 se nalaze fotografije),

- iglu, svesku i olovku, 

- štampane materijale koji prate vježbu (materijal za XI vježbu). 

Dokumenti

Broj posjeta : 134