Medicinski fakultet, 28.04.2020

Praktična nastava: TREĆI domaći zadatak (uputstva za pripremu)četvrtak 07/05/20 održaće se online meeting preko Zoom app na kojem će se studenti upoznati sa determinacijom biljaka i korišćenjem ključa za determinaciju. Svi detalji o tačnoj satnici i podacima za pristup biće blagovremeno objavljeni odnosno poslati studentu predstavniku.

Kao treći domaći zadatak, koji će omogućiti adekvatno praćenje planirane vježbe online, od studenata se očekuje:

- da individualno sakupe svježi materijal minimum 4 livadske biljke krupnih cvjetova: biljke moraju biti sakupljene sa korijenom, potpuno cijele (u komadu), i po mogućnosti - sa već formiranim plodom!

U prilogu se nalaze fotografije 7 biljaka (kao predlog) koje se mogu naći u ovom periodu godine. Kao i za drugi domaći zadatak, studenti mogu poslati fotografije biljaka koje planiraju sakupiti radi potvrde. 

Za sve nejasnoće, dodatna pitanja i konsultacije, studenti se pozivaju da se jave predmetnom saradniku putem mejla. 

Domaći zadatak raditi samostalno, potpuno poštujući privremena mjere NKT za zarazne bolesti o zaštiti građana od koronavirusa, a imajući u vidu zabrane okupljanja te boravaka na javnim površinama u određenim periodima dana.

Dokumenti

Broj posjeta : 242