Medicinski fakultet, 08.05.2020

Praktična nastava: ČETVRTI domaći zadatak (uputstva za pripremu)srijedu 20/05/20 održaće se online meeting preko Zoom app na kojem će se studenti upoznati sa karakteristikama glavočika. Svi detalji o tačnoj satnici i podacima za pristup biće blagovremeno objavljeni odnosno poslati studentu predstavniku.

Kao četvrti domaći zadatak, koji će omogućiti adekvatno praćenje planirane vježbe online, od studenata se očekuje:

- da individualno sakupe svježi materijal maslačka i bijele rade: biljke moraju biti sakupljene sa korijenom, potpuno cijele (u komadu), a kod maslačka i sa formiranim plodovima!

U prilogu se nalaze fotografije obije biljke (i plodovi maslačka). Kao i za drugi odnosno treći domaći zadatak, studenti mogu prethodno poslati fotografije biljaka koje planiraju sakupiti radi potvrde. 

Za sve nejasnoće, dodatna pitanja i konsultacije, studenti se pozivaju da se jave predmetnom saradniku putem mejla. 

Domaći zadatak raditi samostalno, potpuno poštujući privremena mjere NKT za zarazne bolesti o zaštiti građana od koronavirusa, a imajući u vidu zabrane okupljanja na javnim površinama. 

Dokumenti

Broj posjeta : 155