Medicinski fakultet, 14.05.2020

Praktična nastava: Zoom meeting V (najava)Online nastava planirana preko Zoom app održaće se u srijedu 20/05/20 sa početkom u 18h.

Podatke za pristupanje studenti mogu dobiti od predstavnika Olivere Čejović. 

Pripremiti:

- svježi biljni materijal planiran za četvrti domaći zadatak, 

- iglu,

- pincetu, 

- olovku,

- opciono: školska lupa.   

Broj posjeta : 171