Medicinski fakultet, 03.07.2020

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUME I ZAVRŠNINEOPHODNO JE DA SE STUDENTI PRIJAVE ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNOG ISPITA, NAJKASNIJE DO PONEDELJKA, 6.JULA. POTREBNO JE NAGLASTITI KOJI KOLOKVIJUM SE POPRAVLJA. STUDENTI KOJI SU U PRVOM ROKU POLAGALI OBA KOLOKVIJUMA, U OVOM ROKU MOGU POPRAVLJATI SAMO JEDAN.

STUDENTI KOJI SE NE PRIJAVE NEĆE MOĆI DA PRISUSTVUJU ISPITU, OBZIROM DA JE NEOPHODNO OBEZBJEDITI SOCIJALNU DISTANCU

Broj posjeta : 222