Elektrotehnički fakultet

Termin završnog ispita
Završni ispit iz predmeta Osnovi poslovanja biće (shodno rasporedu) organizovan u utorak, 26. januara 2021. godine, sa početkom u 10 h - sala 018.

Broj posjeta : 113