Elektrotehnički fakultet

Termin polaganja popravnog drugog kolokvijuma
Popravni drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi poslovanja biće organizovan u ponedjeljak, 21. 12. 2020. godine sa početkom u 14.45 h, u sali 018.

Broj posjeta : 100