Elektrotehnički fakultet

Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku
U prilogu su konačni rezultati u septembarskom ispitnom roku. Studenti treba da provjere upisane bodove, i eventualne primjedbe pošalju na mail: vladanra@ucg.ac.me najkasnije do 17.09.2021 godine do 10h. Nakon isteka ovog roka izmjena rezultata neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 137