Muzička akademija

Nova objava - 18.03.2020 12:57
Novonastala situacija u zemlji izazvana virusom COVID – 19 i neizvjesnosti do kada će obustava nastave trajati primorava nas da osmislimo načine komunikacije i predavanja putem elektronskih medija ili online.

 

Zbog specifičnosti predmeta Kamerna muzika, koji podrazumijeva zajedničko sviranje što je u ovim uslovima nemoguće realizovati, a i zbog  nedostatka  opreme  koja podrazumijeva brz internet kod svakog od nas pa se nastava ne može izvoditi online,  modifikovali smo nastavu  na sledeći način:  

 

  1. Studenti će praviti video zapise svojih dionica na koje će dobijati pismenim ili usmenim putem komentare i sledeće zadatke. Dužina snimljenog materijala i dinamika rada je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
  2. Kolokvijum koji je predviđen za ovaj semestar će biti obavljen kroz teorijsku formu. Studenti su dužni da u komunikaciji sa kolegama iz ansambla, izaberu osobu koja će, u ime cijelog ansambla, napraviti video prezentaciju za čiju pripremu su se svi zajedno angažovali. Video prezentacija treba da sadrži osnovne istorijske podatke o djelu koje im je zadato na početku semestra, njegovo mjesto u kamernom opusu kompozitora, osnovnu stilsku, formalnu i harmonsku analizu (tonalni plan).

Dužina zapisa treba da bude do 10 min, slati je putem WeTransfera, Vibera ili  WhatsApp-a, a rok za slanje video zapisa je 22. 04. 2020.

 

Ovo obavještenje se odnosi na studente svih godina osnovnih studija.

 

Za konsultacije ili dodatna pojašnjenja studenti  mogu kontaktirati svog predmetnog nastavnika preko Vibera, telefonski ili putem mejla.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

Red. prof. mr Čedomir Nikolić
Red. prof. mr Žana Lekić
docent mr Nataša Popović

Broj posjeta : 515