Elektrotehnički fakultet

Radionica iz oblasti Interneta pametnih uređaja 8. juna
Radionica iz oblasti Interneta pametnih uređaja 8. juna

Na Elektrotehničkom fakultetu će se 8. juna od 9h u okviru SPOTS projekta održati radionica na temu "Design, Deployment and Testing of Internet of Things Technologies (DDT-IoT)". Radionica je organizovana kao cjelodnevni događaj u formi okruglog stola i okupiće neka od najpoznatijih imena današnjice iz oblasti Interneta pametnih uređaja: akademije, standardizacionih tijela, open-source softverskih projekata. DDT-IoT workshop je propratni događaj BalkanCom 2018 konferencije koja se od 6. do 8. juna održava u Podgorici.

Iz programa izdvajamo sljedeća predavanja:

- Prof. Ian F. Akyildiz sa Georgia Tech-a u Sjedinjenim Državama će govoriti na temu "Internet of Space Things" gdje će biti riječi o narednoj generaciji pametnih sistema koji objedinjavaju komunikacione tehnologije bazirane na visokim učestalostima sa jedne strane, i softverskim tehnikama za virtuelizaciju sa druge strane. Prof. Akyildiz je  jedno od najpoznatijih imena u ovoj oblasti, a na svom Google Scholar profilu ima preko 101 hiljadu zabilježenih citata.

- Dr Thomas Watteyne iz Inria instituta u Francuskoj i kompanije Analog Devices će govoriti o razvoju 6TiSCH tehnologije, kao ključne komponente Interneta pametnih uređaja za industrijske aplikacije. Dr Watteyne predsjedava 6TiSCH radnom grupom u okviru Internet Engineering Task Force (IETF) organizacije, koja standardizuje Internet protokole i bez čijih standarda internet ne bi funkcionisao.

- Prof. Bernard Tourancheau sa Univerziteta Grenoble Alps u Francuskoj će dati pregled čuvene LoRa tehnologije velikog dometa, a male potrošnje koja trenutno uživa najveću popularnost od svih IoT tehnologija. Prof. Tourancheau će takođe govoriti o istraživačkim izazovima po pitanju LoRa tehnologije.

Predavanja će takođe imati i ključni ljudi najpoznatijih IoT open-source projekata, kao što su Dr Simon Duquennoy iz RISE-SICS instituta u Švedskoj koji vodi razvoj Contiki-NG operativnog sistema, Dr Tengfei Chang iz Inria instituta u Francuskoj koji vodi razvoj OpenWSN protokol steka, prof. Xavier Vilajosana ispred Worldsensing kompanije koji će dati pregled dosadašnjih iskustava sa IoT rješenjima, i mnogi drugi.

Preliminarni program: http://www.balkancom.info/2018/ddt-iot_agenda.pdf

Website i forma za registraciju: http://www.balkancom.info/2018/workshop.html