Elektrotehnički fakultet, 16.10.2018

Početak realizacije SODA projekta na ETF-uX

Elektrotehnički fakultet je dobitnik granta od strane H2020 Fed4FIRE+ konzorcijuma za realizaciju jednogodišnjeg projekta na temu bežične komunikacione tehnologije male potrošnje pod imenom 6TiSCH. SODA je drugi projekat u nizu na temu 6TiSCH tehnologije za koji Elektrotehnički fakultet dobija finansiranje iz evropskih fondova, nakon uspješnog završetka SPOTS projekta.

Dr Mališa Vučinić sa Elektrotehničkog fakulteta predstavlja SODA projekat i prve rezultate tokom FEC4 konferencije u Brižu, Belgija.

6TiSCH tehnologija se definiše u okviru istoimene standardizacione grupe unutar Internet Engineering Task Force (IETF) organizacije koja stoji iza Interneta današnjice. Naša institucija, preko dr Mališe Vučinića, istraživača sa Elektrotehničkog fakulteta, aktivno učestvuje kao prvi ili ko-autor u izradi dva buduća Internet standarda (RFC dokumenta): rješenje za bezbjedan pristup mreži (vidjeti link), kao i rješenje za distribuirani proračun kapaciteta linkova između čvorišta u mreži (vidjeti link). Jedan od naših ko-autora u izradi standarda je i čuveni profesor Kristofer S.J. Pister sa UC Berkeley-a, koji je kroz Smart Dust projekat predložen 1997. postavio temelje paradigmi Interneta pametnih uređaja (eng. Internet of Things) koja danas predstavlja jednu od najaktuelnijih tema u istraživanju u akademiji, kao i u industriji.

SODA projekat se tiče poslednje etape u fazi razvoja 6TiSCH tehnologije: evaluacije performansi standardizovanog rješenja na automatizovan način. Kroz akademsku prizmu, SODA predstavlja dio šire inicijative naučne zajednice oko bežičnih mreža male potrošnje koja ima za cilj da precizno definiše metodologiju evaluacije, kao i sam proces prikupljanja eksperimentalnih podataka na standardizovan i opšteprihvaćen način u akademskoj zajednici. Ova inicijativa trenutno okuplja istraživače sa preko 18 različitih institucija širom svijeta, uključujući i našu (vidjeti link).

Elektrotehnički fakultet je započeo sa realizacijom SODA projekta 1. septembra 2018. Mjesec dana od početka rada na projektu, naši istraživači su prisustvovali FEC4 konferenciji organizovanoj od strane Fed4FIRE+ konzorcijuma gdje su demonstrirali prototip web platforme koja automatizuje proces evaluacije performansi 6TiSCH mreža na eksperimentalnim testbedovima u sklopu infrastrukture Fed4FIRE+ projekta.

 

Za više detalja o SODA projektu posjetite: www.soda.ucg.ac.me


Ostali linkovi:
Internet Engineering Task Force (IETF): https://www.ietf.org
H2020 Fed4FIRE+ projekat: https://www.fed4fire.eu