Ekonomski fakultet, 09.01.2020

Studenti prijavljeni za završni usmeni ispit (teorijski)Studenti prijavljeni za završni usmeni ispit (teorijski)

 

U 9h ispitu treba da pristupe:

 1. Sara Vujučič, 32/18
 2. Boško Jelić, 2/18
 3. Dušica Mandrapa, 43/18
 4. Svetlana Kojović, 222/18
 5. Neđeljka Radonjić ,201/18
 6. Petar Stijepović,
 7. Srdjan Buha, 80/18
 8. Sekulić Sofija, 89/18
 9. Cmiljanić Nadežda, 41/18
 10. Nikola Raonić,

 

 

U 10h ispitu treba da pristupe:

 

 1. Danka Vušković, 91/18
 2. Jovana Bošković 
 3. Milica Pavićević, 132/18
 4. Nikola Drašković, 184/18
 5. Anastasija Stanić, 97/18
 6. Risto Backović 180/18
 7. Ajdina Ibrahimi, 69/18
 8. Maraš Jovana 168/18
 9. Georgije Šćepanović 232/18
 10. Radovic Nina 150/18
 11. Maja Racković 87/18

 

Studenti su obavezni da se pridržavaju navedenog rasporeda.

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr Ana Lalević Filipović

Broj posjeta : 407