Ekonomski fakultet, 01.02.2021

Raspored polaganja popravnog završnog ispita - 01.02.2021 13:34Poštovani studenti,

popravni završni ispit iz predmeta Mikroekonomija održaće se 02.02.2021. godine, kako je predviđeno rasporedom, po grupama:

- u 8 sati, studenti sa parnim brojem indeksa,

- u 09.30 sati, studenti sa neparnim brojem indeksa.

U sale, u kojima se polaže ispit, nije dozvoljeno unošenje elektronskih uređaja.

 

Predmetni nastavnici

Broj posjeta : 267