Medicinski fakultet, 25.06.2020

Završni ispit u I roku: osvojeni poeniOsvojeni poeni i predlozi ocjena na završnom (praktični + usmeni) ispitu u I roku:

1) Jovana Jovanović - 100 (A)

2) Ljudmila Radivojević - 100 (A) 

3) Ema Milla - 100 (A) 

4) Nikolina Kuzman - 100 (A) 

5) Azra Orahovac - 95 (A) 

6) Nikolina Stojanović - 65 (D) 

7) Nikolina Janjić - 75 (C) 

8) Koviljka Talović - 65 (D) 

Broj posjeta : 195