Medicinski fakultet, 19.02.2020

Prva vježba iz predmeta Farmaceutska hemija IPrva vježba iz predmeta Farmaceutska hemija I biće održana u četvrtak, 20.02.2020. godine:
I grupa 16:15 - 17:00h (prvih 16 studenata sa spiska);
II grupa 17:00 - 17:45h (ostali studenti sa spiska).
Vježbe se održavaju u računarskoj sali Medicinskog fakulteta (suteren).

Broj posjeta : 194