Elektrotehnički fakultet, 19.10.2020

Sistem za e-učenjeMaterijali sa predavanja i vježbi su dostupni na Moodle sistemu za online učenje: https://dl.ucg.ac.me/.

Šifra kursa je OU2020.

Da bu se upisali, studenti u Kontrolnom panelu treba da kliknu na Početna strana sajta, a zatim da pronađu predmet OU i unesu pristupnu šifru. Drugi način je da se direktno klikne na link predmeta

https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=2123 

i unese pristupna šifra.

Na stranici predmeta na Moodle-u se nalazi i Zoom link za online praćenje nastave.

Studenti treba da instaliraju Zoom aplikaciju (https://zoom.us/download), a zatim da kliknu na gorepomenuti link.

Sva obavještenja vezana za predmet ubuduće će biti postavljana na Moodle-u.

 
Broj posjeta : 403