Filozofski fakultet, 01.04.2020

Uvod u sociokulturnu antropologiju ,,Kulturni relativizam vs etnocentrizam" - 01.04.2020 12:10Domaći zadatak na temu:

,,Kulturni relativizam vs etnocentrizam i primjeri u savremenom svijetu"

Zadatak se može realizovati individualno ili timski (najviše četiri studenta).

Rok za predaju: 8. april 2020. godine

Broj posjeta : 98