Elektrotehnički fakultet

Grupe za polaganje završnog ispita
Ispit iz predmeta Multimedijalni sistemi održaće se u ponedjeljak, 11.01.2021. u sali 106, prema sljedećem rasporedu:

- Studenti sa parnim brojevima indeksa u 19:00 h;

- Studenti sa neparnim brojevima indeksa u 20:00 h.

Zbog ograničenog broja osoba koje mogu boraviti u sali u jednom terminu, grupe se ne mogu mijenjati i studenti se mole da se pridržavaju rasporeda.

Studenti treba da se pridržavaju mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19. Pravilno nošenje maski je obavezno tokom boravka u prostorijama Fakulteta, kao i poštovanje socijalne distance i dezinfekcija ruku prije i nakon ispita.

Upotreba telefona tokom boravka u sali nije dozvoljena.

Broj posjeta : 240