Elektrotehnički fakultet, 18.01.2020

IspitZavrsni ispit ce se odrzati 20.01.2020. prema sljedecem rasporedu:

- Studenti sa neparnim brojevima indeksa u 19 h,

- Studenti sa parnim brojevima indeksa u 20 h.

Grupe se ne mogu mijenjati. Indentifikacioni dokument je obavezan.

Upotreba kalkulatora je dozvoljena a upotreba mobilih telefona nije.

 

Broj posjeta : 327