Elektrotehnički fakultet, 25.01.2021

Pravila polaganja dodatnog popravnog kolokvijuma za studente koji su imali koronuStudenti koji su, zbog korone, bili spriječeni da rade redovni popravni kolokvijum u decembru, neophodno je za sve informacije oko dodatnog polaganja kolokvijuma da se obrate prodekanu za nastavu. Potrebno je i da na dodatni popravni kolokvijum donesu adekvatnu potvrdu da su bili spriječeni da prisustvuju redovnom popravnom kolokvijumu u decembru.

Broj posjeta : 117