Elektrotehnički fakultet

Testovi na DL platformi
Na DL platformi su aktivirani testovi koji mogu poslužiti kao priprema za ispit.

Broj posjeta : 47