Elektrotehnički fakultet, 08.04.2020

Rezultati nakon popravnog termina laboratorijskih vježbi L1 i L2U tabelama u prilogu studenti mogu vidjeti evidenciju ostvarenih bodova na laboratorijskim vježbama iz predmeta E-poslovanje i E-komerc školske 2019/2020 godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 96