Elektrotehnički fakultet

Termin ispita
Ispit iz predmeta Električna mjerenja će se održati 21.01.2021.godine u sali 106 sa početkom u 10h.

Broj posjeta : 205