Elektrotehnički fakultet, 02.04.2020

ObavještenjePoštovani studenti,

Obzirom na trenutnu situaciju, polaganje ispita iz predmeta Električna mjerenja neće biti podjeljeno na dva dijela (kolokvijum i ispit) već ćete kompletno gradivo polagati u okviru ispita o čijem tačnom terminu ćete biti blagovremeno obavješteni. Kompletan pomoćni materijal za predavanja iz ovog predmeta nalazi se na adresi https://www.ucg.ac.me/objava/blog/24368/objava/53681-elektricna-mjerenja-pomocni-materijal-za-predavanja, a na prvoj prezentaciji možete vidjeti spisak preporučene literature. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja kontaktirajte me na mail majal@ucg.ac.me.

 

Broj posjeta : 205