Elektrotehnički fakultet, 14.12.2019

Termin polaganja popravnog kolokvijumaPopravni kolokvijum održaće se u petak 20. decembra 2019. godine, sa početkom u 14.00h, sala L1. Studenti koji polažu I ili II kolokvijum sa sobom da donesu pripremljen A3 format papira - iscrtan okvir i popunjeno zaglavlje.

Broj posjeta : 127