Elektrotehnički fakultet

Promjena termina popravnog ispitnog roka
Popravni ispit će se održati 12. februara, u računarskoj sali L1, sa početkom u 9.00h (umjesto početno planiranog u 16h).

Termin redovnog ispita se ne mijenja, tj. ostaje 28. januar, u računarskoj sali L1, sa početkom u 15.00h.

Broj posjeta : 108