Elektrotehnički fakultet

Termin održavanja popravke kolokvijuma
Popravak kolokvijuma će se održati u utorak, 29.12.2020, u terminu 10-11h, u sali 019.

Može se popravljati samo jedan kolokvijum.

Broj posjeta : 135