Žiri
Žiri

ImageVedrana Marković (1975) rođena je u Splitu (Hrvatska ). Doktorirala je 2015.godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj modela početne nastave solfeđa u radu sa slepom i slabovidom decom. Zaposlena je na Muzičkoj akademiji na Cetinju, gdje je od 2009. u zvanju docenta, na predmetima Solfeđo i Metodika nastave solfeđa. Aktivno učestvuje na naučnim skupovima u Crnoj Gori i inostranstvu.  Objavila je  monografiju Početna nastava solfeđa u radu sa slijepom i slabovidom djecom, praktikum za nastavu solfeđa, udžbenik za gimnaziju Muzika – moj jezik (u koautorstvu), udžbenike za prvi  i drugi razred muzičke škole za predmet solfeđo Muzički koraci 1 i Muzički koraci 2  (u koautorstvu) i preko trideset stručnih i naučnih radova. Autor je i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika u Zavodu za školstvo od 2016. godine.  Recenzirala je veliki broj udžbenika, stručnih i naučnih radova. Član je uređivačkog odbora časopisa Accelerando: Belgrade Journal of Music and Dance.  Umjetnički je rukovodilac vokalnog ansambla Ad libitum, koji čine studenti Muzičke akademije na Cetinju. Jedan je od pokretača festivala solfeđa pod nazivom Solfest, i autor primjera koji se na festivalu izvode. Područje posebnog interesovanja predstavlja muzičko obrazovanje djece sa oštećenjem vida, kao i primjena primjera iz crnogorske muzičke baštine u muzičkoj nastavi, a posebno u nastavi solfeđa.

 

ImageDr Jelena Cvetković Crvenica

 

Diplomirala je Opštu muzičku pedagogiju na FMU Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirala je na Univerzitetu u Prištini – Fakultet umetnosti. Na Univerzitetu u Nišu – Učiteljski fakultet u Vranju, odbranila je doktorsku disertaciju Odnos savremene pedagogije prema podsticanju i razvijanju imanentnog sluha i recepcije - 2012. godine. Pedagošku karijeru započela je 1994. godine u muzičkoj školi Stanislav Binički u Leskovcu. Na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanredni profesor zadužena je za izvođenje nastave na osnovnim i master akademskim studijama - nastavni predmet Solfeđo i Metodika nastave solfeđa. U izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu i  centra SANU, objavila je monografiju pod nazivom Imanentni sluh i recepcija muzike. Učesnik je naučnih skupova u Srbiji, Republici Srpskoj, Makedoniji i Bugarskoj.  Član je Društva predmetnih didaktičara Srbije. Autor je i moderator akreditovanog seminara ZUOV-a za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u školskoj 2014/2015,  2015/2016. 2016/2017. 2017/2018. godini. Recenzirala je udžbenike i priručnike, naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Glavni je i odgovorni urednik Naučno–stručnog časopisa Artefakt Fakulteta umetnosti u Nišu. Osnivač, dirigent i umetnički rukovodilac Gradskog dečjeg hora „Zvezdice” iz Leskovca. Pored profesionalnog angažovanja, društveno i umetnički je angažovana. Koordinator je za saradnju Fakulteta sa Centrom za doživotno učenje Univerziteta u Nišu. Član je Organizacionog odbora Festivala LEDAMUS.  Član je Organizacionog odbora Festivala Muzički susreti dr Mira Ivanović.  Dobitnik je Svetosavske povelje grada Leskovca za izuzetan doprinos u oblasti kulture (2013). Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Leskovca za izuzetan doprinos u oblasti kulture (2009) i Oktobarske nagrade - Povelje Grada Leskovca za izuzetan doprinos negovanju kulturnih vrednosti, kao i drugih značajnih umetničkih nagrada i priznanja (2017).
Područja interesovanja: solfeđo, metodika nastave solfeđa, pedagoška nastavna praksa, udžbenička literatura za nastavni predmet Solfeđo za sve nivoe muzičkog obrazovanja, dečje horsko pevanje.

 

ImageDr Katarina Zadnik docent je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani. Na ovoj instituciji je i doktorirala proučavajući uticaj ranog muzičkog obrazovanja na razvoj ritmičkog i melodijskog sluha kod osmogodišnjih učenika muzičke škole. Od 1995. do 2006. godine predavala je predmet Nauka o muzici i predškolske programe u Muzičkoj školi Franca Šturma u Ljubljani. U vrijeme reforme nastavnih programa učestvovala je u izradi kriterijuma za opisno ocjenjivanje na predškolskom stupnju muzičkog obrazovanja u Sloveniji. Intenzivno se bavi proučavanjem uticaja muzičkih aktivnosti na cjelokupan muzički razvoj u ranom dječijem dobu. Na temelju dva izvedena projekta Sati muzike za odojčad (2014) i Sati muzike za najmlađe (2015) kojima je rukovodila, izradila je program za izborni predmet na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, Muzika u najranijem dječijem uzrastu. Članica je žirija državne manifestacije Glasbena olimpijada, kojom se podstiču muzički nadareni učenici. Aktivno učestvuje na brojnim konferencijama. Angažovana je kao recenzentkinja i predavač. Objavila je monografiju pod nazivom Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli – med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (Nauka o muzici u slovenačkom muzičkom školstvu – između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti) . Autorka je velikog broja naučnih radova objavljenih u značajnim časopisima u zemlji i inostranstvu. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.