Elektrotehnički fakultet

Termin popravnog I lab. testa
 

Popravni lab. test održaće se u utorak 08.05. u salama L2 i L3 sa početkom u 19h.