Elektrotehnički fakultet, 02.11.2017

Termin odrzavanja prvog kolokvijumaPrvi kolokvijum ce se odrzati u utorak 7.11. u sali 106 sa pocetkom u:

-10h za studente sa smjera energetika,

-12h za studente sa smjera elektronika,

-14h za starije studente sa oba smjera.

Na ispitu, student je duzan da kod sebe ima indeks ili neki drugi indentifikacioni dokument u suprotnom mu ne moze biti dozvoljeno polaganje.