Elektrotehnički fakultet, 28.12.2018

Predaja praktikumaStudenti su obavezni da predaju praktikum sa svim odrađenim laboratorijskim vježbama u terminu završnog ispita 10.01.2019.godine.