Medicinski fakultet, 01.12.2019

KolokvijumRaspored polaganja kolokvijuma:

1. grupa, u 8:15 sati. studenti sa indeksima iz 2018. godine i sa brojevima indeksa <=24 iz 2017. godine

2. grupa, u 9:15 sati. ostali

Broj posjeta : 348