Elektrotehnički fakultet, 17.01.2021

Termin završnog ispitaZavršni ispit će se održati u ponedeljak, 18. januara, u sali 106.

Studenti sa neparnim brojem indeksa počinju sa radom u 17:00 časova.

Studenti parnim brojem indeksa počinju sa radom u 18:30 časova.

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks).

Broj posjeta : 145