Elektrotehnički fakultet, 08.11.2019

Termin prvog kolokvijumaKolokvijum će se održati u ponedeljak, 11. novembra, u sali 106, sa početkom u 12:00h 

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks)

Broj posjeta : 321