Elektrotehnički fakultet, 15.05.2018

Nova objava - 15.05.2018 14:14U prilogu je data tabela sa rezultatima nakon termina popravnih kolokvijuma iz E-komerca i konačnim rezultatima laboratorijskih vježbi.

Studentima koji su ostvarili preko 50% na oba kolokvijuma predložena je ocjena.

Studenti koji nijesu zadovoljni predloženom ocjenom mogu nastaviti dalje procedure provjere znanja (  završni ispit i popravni završni ispit).

Studenti su dužni da provjere tačnost evidencije ostvarenih rezultata i u slučaju greške obavijeste predmetnog nastavnika ili predmetne asistente lično ili putem mail-a.

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 17. maja 2018. god u kabinetu predmetnog nastavnika od 12 do 13 časova.