Elektrotehnički fakultet, 12.09.2018

Rezultati nakon drugog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godineStudent Stefan Kasalica 85/12 da se javi Predmetnom nastavniku