Medicinski fakultet, 24.12.2019

Obavještenje za apsolventeIspit iz predmeta Hirurgija ( decembarki apsolventski rok) održaće se 27.12.2019. godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 10:00h

NAPOMENA: Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta dan od datuma navedenog u obavještenju.

 

 

Broj posjeta : 132