Elektrotehnički fakultet, 28.05.2019

Peti domaći zadatakStudenti koji su predali barem jedan domaći zadatak - dobijaju poen i na petom domaćem zadatku, bez obaveze predaje istog. Ostali studenti moraju predati izradu zadataka iz priloga, u terminu završnog ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 441