Elektrotehnički fakultet, 18.01.2018

Termin završnog ispitaZavršni ispit iz TSAU-a održaće se 19.01.2018. godine, prema sljedećem rasporedu:

Teorijski dio (sala L1):

  • Grupa 2 u 12.45h,
  • Grupa 1 u 13.45h.

Zadaci (sala L3):

  • Grupa 1 u 12.00h,
  • Grupa 2 u 13.45h.

Raspored studenata po grupama je dat prilogu.

Studenti na ispit treba da ponesu papir sa logaritamskom raspodjelom.