Elektrotehnički fakultet, 23.01.2018

Rezultati nakon završnog ispita i predlog ocjenaU prilogu su rezultati završnog ispita i predlog ocjena.

Studentima kojima je falilo do 3 poena za višu ocjenu, isti su dodati po principu jedan poen za tri na vrijeme urađena testa.

Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 25.01.2018. godine, u 14.00h.