Elektrotehnički fakultet

Nastava 28.12. 2020. godine
U ponedeljak 28.12.2020. godine nastava će se održati u salama.

U terminu nastave će se održati izrada preostala tri testa. Studenti koji nijesu u mogućnosti da pristupe izradi imaju mogućnost da 11.01.2021. godine rade popravak svih pet testova u 15 časova u salama L1 i L2.

Broj posjeta : 239