Elektrotehnički fakultet

Drugi termin predaje Projekta i izrade završnog ispita
Drugi termin predaje Projekta i izrade završnog ispita je predviđen u petak 24.01.2020. godine sa početkom u 8 časova.

U ovom terminu studenti će sa početkom u 8 časova raditi završni ispit u jednoj grupi.

Broj posjeta : 245