Elektrotehnički fakultet

Raspored grupa za laboratorijske vježbe
U prilogu je raspored studenata po grupama. Studenti su u obavezi da asistentu čijoj grupi pripadaju posalju email do četvrtka kako bi im on poslao projekat u autocadu (u mail-u navesti ime, prezime i broj indeksa).

Radi postovanja preporuka i radi tehnickih ogranicenja sa salama potrebno je da studenti, koji su u mogućnosti, na laboratorijske vježbe donesu svoj laptop. Shodno ovome, može doći do korekcije grupa i rasporeda po salama.

Napomena: Zbog specifičnosti predmeta, predavanja i laboratorijske vježbe se izvode isključivo u salama L1 i L2.

Shodno dogovoru, studenti su u obavezi da do ponedjeljka 12. oktobra kreiraju svoje naloge i pristupe platformi za online učenje Moodle.

Dokumenti

Broj posjeta : 316