Elektrotehnički fakultet, 25.01.2018

Termin popravnog ispitaPopravni ispit ce se odrzati u ponedeljak, 29.01.2018 u sali 106 sa pocetkom  17h.

Na ispitu student je duzan da kod sebe ima indeks ili neki drugi indentifikacioni dokument u suprotnom mu ne moze biti dozvoljeno polaganje.