Elektrotehnički fakultet, 20.01.2019

Termin za predaju praktikumaPoslednji termin za predaju praktikuma za studente koji su radili lab. vjezbe ove skolske godine je, ponedeljak, 21.01.2019, u 12h kod predmetnog saradnika